Aistikokemusten moninaisuus

Osalla ihmisistä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on tavallisesta poikkeavaa. Osalla meistä on aistiherkkyyksiä, jolloin saatamme esimerkiksi kuormittua tavallista voimakkaammin ympäristön aistiärsykkeistä. Osa taas tunnistaa tietynlaista aistihakuisuutta, jolloin ihminen nauttii esimerkiksi voimakkaista syvätuntoaistimuksista. Aistikokemusten erilaisuus voi tuntua hämmentävältä henkilöstä itsestään tai hänen lähipiiristään. Siksi tietoisuus aistisäätelyn erilaisuudesta on tärkeää. Lue lisää aistisäätelyn asioista tästä. …

Aistiesteettömyyden kartoitustyökalu

Osa ihmisistä kuormittuu tavallista enemmän esimerkiksi heikosta akustiikasta, häikäisevistä valoista, sekavista pintamateriaaleista, voimakkaista väriyhdistelmistä jne. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus toimia omien voimavarojensa puitteissa ja saada omat vahvuutensa käyttöön, huomion kiinnittäminen ympäristön aistikuormitukseen on äärimmäisen tärkeää. Aistiesteettömyydessä ollaan kiinnostuneita siitä, miten miellyttävä ja toimiva ympäristö on aistien näkökulmasta. Aistiesteettömyydessä arvioidaan, millainen ympäristö kuormittaa käyttäjiään tai vastaavasti …

Positiiviset aistikokemukset

Opinnäytetyö positiivisista aistikokemuksista. Työn liitteenä ovat aistikortit, jotka sisältävät konkreettisia harjoituksia aiheen tiimoilta. Työ ja liitteenä olevat pdf-muotoiset aistikortit löytyvät osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052313477

Itsetunto- ja identiteettipulmien omahoito-ohjelma

Mielenterveystalon sivuilta löytyy omahoito-ohjelma, joka keskittyy itsetunto- ja identiteettiasioihin. Omahoito-ohjelman avulla voit pohtia, mikä on sinun oma juttusi tai miten itsetuntosi rakentuu. Ohjelma sisältää myös erilaisia harjoituksia oman hyvinvoinnin tukemiseksi, Omahoito-ohjelma on ilmainen ja täysin nimetön. Lisätietoa omahoito-ohjelmasta löydät osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/itsetunto-ja-identiteettipulmien-omahoito-ohjelma

Puhelin ja sovellukset opintojen tukena

Puhelinta ja erilaisia sovelluksia voi hyödyntää monella tavalla opintojen tukena. Oheiselle sivustolle on koottu hyviä vinkkejä mm. opintojen aikataulutuksen, tauotuksen ja opitun kertaamisen tueksi. Sivustolta löytyy myös sovellusvinkkejä opintojen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta: https://opiskelukoulu.fi/puhelin-voi-tukea-opiskelua/

Mindfulness harjoitus -rentouttava kehon havainnointi

Tässä harjoituksessa huomioidaan kehon tuntemuksia tässä hetkessä. Harjoitus soveltuu tehtäväksi myös ennen nukkumaan menoa. Harjoitukseen pääset myös tästä linkistä Mindfulness harjoitus -rentouttava kehon havainnointi – YouTube

Helppo hengitys- ja rentoutusharjoitus selkäkipuun ja stressiin

Tässä harjoituksessa käytetään palleahengitystä ja kehon skannausta rentoutumisen apuna. Harjoitukseen pääset myös tästä linkistä Stressin lievitys – Lyhyt ohjattu meditaatio stressiin (tekstityksillä) – YouTube

Mindfulness harjoitus- Läsnä luonnossa

Läsnä luonnossa harjoituksessa keskitytään aistimuksiin ja läsnäoloon tässä hetkessä ja samalla havainnoidaan omaa kehoa ja luontoa ympärillä. Harjoitus on tarkoitus tehdä luonnossa. Linkki YouTube-videoon: Mindfulness harjoitus – läsnä luonnossa – YouTube