Aistikokemusten moninaisuus

Osalla ihmisistä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on tavallisesta poikkeavaa. Osalla meistä on aistiherkkyyksiä, jolloin saatamme esimerkiksi kuormittua tavallista voimakkaammin ympäristön aistiärsykkeistä. Osa taas tunnistaa tietynlaista aistihakuisuutta, jolloin ihminen nauttii esimerkiksi voimakkaista syvätuntoaistimuksista. Aistikokemusten erilaisuus voi tuntua hämmentävältä henkilöstä itsestään tai hänen lähipiiristään. Siksi tietoisuus aistisäätelyn erilaisuudesta on tärkeää. Lue lisää aistisäätelyn asioista tästä. …

Aistiesteettömyyden kartoitustyökalu

Osa ihmisistä kuormittuu tavallista enemmän esimerkiksi heikosta akustiikasta, häikäisevistä valoista, sekavista pintamateriaaleista, voimakkaista väriyhdistelmistä jne. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus toimia omien voimavarojensa puitteissa ja saada omat vahvuutensa käyttöön, huomion kiinnittäminen ympäristön aistikuormitukseen on äärimmäisen tärkeää. Aistiesteettömyydessä ollaan kiinnostuneita siitä, miten miellyttävä ja toimiva ympäristö on aistien näkökulmasta. Aistiesteettömyydessä arvioidaan, millainen ympäristö kuormittaa käyttäjiään tai vastaavasti …

Positiiviset aistikokemukset

Opinnäytetyö positiivisista aistikokemuksista. Työn liitteenä ovat aistikortit, jotka sisältävät konkreettisia harjoituksia aiheen tiimoilta. Työ ja liitteenä olevat pdf-muotoiset aistikortit löytyvät osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052313477

Itsetunto- ja identiteettipulmien omahoito-ohjelma

Mielenterveystalon sivuilta löytyy omahoito-ohjelma, joka keskittyy itsetunto- ja identiteettiasioihin. Omahoito-ohjelman avulla voit pohtia, mikä on sinun oma juttusi tai miten itsetuntosi rakentuu. Ohjelma sisältää myös erilaisia harjoituksia oman hyvinvoinnin tukemiseksi, Omahoito-ohjelma on ilmainen ja täysin nimetön. Lisätietoa omahoito-ohjelmasta löydät osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/itsetunto-ja-identiteettipulmien-omahoito-ohjelma

Sovelluksia etätyön tueksi

Etätyön tueksi on paljon erilaisia sovelluksia. Oheiseen artikkeliin on koottu yhteiskäyttöön liittyviä ohjelmistoja, digitaalisia valkotauluja, korttipohjaisia verkkosovelluksia, etäkokoussovelluksia ja paljon muuta. Lue lisää etätyöhön liittyvistä työkaluista osoitteessa: https://grapepeople.fi/blogi/parhaat-sovellukset-etatyon-tueksi/

Löydä tallentamasi linkit eri laitteilla

Netistä löytyy vaikka miten paljon kiinnostavia sivustoja. Selainten sisäänrakennetut kirjanmerkkityökalut toimivat osalla, mutta moni käyttää useaa eri laitetta ja haluaisi päästä mahdollisimman helposti käsiksi aiemmin tallentamiinsa linkkeihin.Oheisessa artikkelissa vertaillaan kolmea eri kirjainmerkkipalvelua – voit valita vaikka niistä oman suosikkisi. Artikkeli löytyy osoitteesta: https://www.tivi.fi/uutiset/loyda-linkki-myohemminkin-testissa-3-kirjanmerkkipalvelua/daf34fe3-d77e-44d9-a40a-54dd4e83f56a

Puhelin ja sovellukset opintojen tukena

Puhelinta ja erilaisia sovelluksia voi hyödyntää monella tavalla opintojen tukena. Oheiselle sivustolle on koottu hyviä vinkkejä mm. opintojen aikataulutuksen, tauotuksen ja opitun kertaamisen tueksi. Sivustolta löytyy myös sovellusvinkkejä opintojen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta: https://opiskelukoulu.fi/puhelin-voi-tukea-opiskelua/

Listonic

Listonic on sovellus ostoslistojen teon avuksi. Halutessasi voit jakaa tekemäsi ostoslistan myös muille. Sovellus järjestää kirjatut asiat tuoteryhmien mukaan. Sovelluksen ilmaisversio riittää monen tarpeisiin. Sovellus löytyy: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.l&hl=fi&gl=US