Puhelin ja sovellukset opintojen tukena

Puhelinta ja erilaisia sovelluksia voi hyödyntää monella tavalla opintojen tukena. Oheiselle sivustolle on koottu hyviä vinkkejä mm. opintojen aikataulutuksen, tauotuksen ja opitun kertaamisen tueksi. Sivustolta löytyy myös sovellusvinkkejä opintojen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta: https://opiskelukoulu.fi/puhelin-voi-tukea-opiskelua/