Näytteilleasettajaksi

Onko tuotevalikoimassanne muistia tukevia tai muistisairaan kotona asumista edistäviä tuotteita?

Kokeilimossa lisäämme tuotteidenne näkyvyyttä ja tunnettuutta. Asiakasryhmiimme kuuluvat tuotteidenne potentiaaliset käyttäjät ja heidän läheisensä sekä tietoa uusimmista ratkaisuista tarvitsevat, kuten opiskelijat ja ammattilaiset. Kokeilimon tavoitteena on lisätä tuotteiden tunnettuutta, helpottaa eri ratkaisujen vertailua, edistää käyttäjätestausta ja sen myötä ostopäätöksen tekemistä ja käyttöönottoa.

Keräämme esittelyyn muistia ja turvallista kotona asumista tukevia innovaatioita, kuten hyvinvointi-, turva- ja apuvälineteknologian ratkaisuja.

Miten lisäämme tuotteidenne näkyvyyttä ja tunnettuutta?

Kokeilimo tarjoaa muistia tukevien ja muistisairaan kotona asumista edistävien tuotteiden valmistajille, kehittäjille ja jälleenmyyjille näytteilleasettajapaikkoja ja tuotteiden esittely- ja testauspalvelua. Tuotteiden tulee olla myyntiin hyväksyttyjä, ei prototyyppejä! Kokeilimon yhteistyökumppanina tuotteet ja yritys saavat näkyvyyttä Kokeilimon internet-sivujen ja opastettujen esittelyjen kautta. Opastettujen esittelyjen aikana asiakkaat pääsevät kokeilemaan tuotteita kodinomaisessa rauhallisessa simulaatioympäristössä ohjatusti.

Tukea tuotekehitykseen.

Yhteistyön myötä saatte esittelyssä olevista tuotteistanne käyttäjäpalautetta. Tarjoamme käyttäjätutkimus ja -testauspalvelua, jossa kerätään toivomustenne mukainen käyttäjäryhmä sekä laaditaan kooste tuotetestauksen aikana saadusta palautteesta. Lisäpalveluna tähän on saatavissa myös Kokeilimon asiantuntijan konsultointipalvelu, jossa asiantuntija analysoi käyttäjäpalautteen ja antaa konkreettisia kehitysehdotuksia testatun tuotteen kehitystyöhön. 

Näytteilleasettajapaikka, tuotteiden esittelypalvelu sekä käyttäjäpalautteen kerääminen

Kokeilimon ydintoimintaa on tilassa olevien tuotteiden esittely erilaisille ryhmille, yksityishenkilöille, ammattilaisille ja kaikille kiinostuneille. Yritysten tuotteita ei osteta Kokeilimoon tai SAMKille omaksi, vaan Kokeilimosta lunastetaan näytteilleasettajapaikka. Vuokran suuruus määräytyy tuotteiden koon, määrän, yhteistyön pituuden ja mahdollisen käyttäjätutkimuksen laajuuden mukaan. Palveluun kuuluu tuotteiden ohjattu esittely Kokeilimossa vieraileville asiakkaille. Tuotteen luonteesta ja sopimuksesta riippuen tuotteet voivat olla myös vuokrattavissa/lainattavissa Kokeilimosta. Mikäli esittelyyn tuleva tuotetta on asiakkaan mahdollista lainata kotitestaukseen yhden (1) viikon ajaksi, olisi kyseistä tuotetta hyvä toimittaa Kokeilimoon vähintään 2 kpl, jotta esiteltävä kappale olisi aina Kokeilimossa paikalla. Lainausmahdollisuudella voidaan edistää yksityisasiakkaan ostopäätöksen tekemistä, kun tuotetta voi testata omassa elinympäristössä Yhteistyösopimuksen päätyttyä tuote palautetaan takaisin yritykselle.  

Käyttäjätutkimus/-testaus

Käyttäjätutkimus- ja testauspalvelulla tuotteesta saa asiantuntevasti kerättyä käyttäjäpalautetta yrityksenne toivomusten mukaan muodostetulta käyttäjäryhmältä. Palautetta pystyy hyödyntämään esimerkiksi tuotekehitystyön vauhdittamisessa. Palvelun avulla voidaan selvittää esimerkiksi tuotteen helppokäyttöisyyteen, kestävyyteen tai toimintoihin liittyviä kehityskohtia. 

Scroll to Top