DigiNepsy-hanke

ESR-rahoitteinen DigiNepsy-hanke toteutuu aikavälillä 2020-2022 ja sen päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Keskeistä Digi-Nepsy-hankkeessa on kokeilemalla kehittäminen. Hankkeessa pilotoidaan olemassa olevia teknologioita sekä tunnistetaan nykyisistä välineistä sellaisia, joissa digitalisaatio voisi tuottaa lisäarvoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään tarpeen mukaan uusia sovelluksia, jotka tukevat toiminnanohjausta ja/tai rentoutumista.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Autismiliitto, Autismisäätiö, Satasairaalan sosiaalipalvelut ja nuorisopsykiatria, Porin kaupungin vammaispalvelut, Porin kaupungin TYP-palvelut, Porin Sininauhan DigiVerstas, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kuntoutussäätiö.

Lisätietoja hankkeesta: Krista Toivonen, krista.toivonen@samk.fi

DigiNepsy-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

  • Autismiliitto
  • Autismisäätiö
  • Porin kaupungin vammaispalvelut ja TYP-palvelut
  • Erityismuksut Oy
  • Kuntoutuskeskus Kankaanpää
  • Kuntoutussäätiö
  • Aurinkokulma
  • Satasairaala
  • ELY-keskus

 

Sosiaaliset mediat: