Asioiden visualisoiminen

Asioiden visualisoiminen ja itselle asetetut deadlinet ovat helpottaneet arkea. Koska ajan kulumisen hahmottaminen ja käytettävissä olevan ajan arvioiminen on minulle haastavaa, tehtävät ovat usein kasautuneet ja jääneet viime tippaan. Kirjoitan kaiken nykyään ylös ja teen aikajanan palautettaville tehtäville ja tenteille. Usein tehtävien deadlinet ovat viikkojen tai kuukausien päässä ja kaikki samaan aikaan. Asetan itselleni realistisia deadlineja tehtäville palautusjärjestyksessä. En myöskään luota muistiini missään, vaan kirjoitan jokaisen kurssin tiedot, palautettavat tehtävät ja omien ryhmien kokoonpanot/omat vastuut muistikirjaan ylös. Usein myös värikoodaan kurssit muistiinpanoissani ja tehtävänpalautus-aikajanallani hahmottamista helpottamaan.

Scroll to Top